Jesteśmy głównym sponsorem IX Memoriału im. Adama Kieresa