Małopolski Inżynier Roku 2018

W czasie Wieczoru Architektoniczno-Budowlanego w dniu 12 października 2019 prezes i współwłaściciel przedsiębiorstwa Rapid Sp. z o.o., mgr inż. Adam Knapik, odebrał Statuetkę "Małopolski Inżynier Budownictwa" w kategorii wykonawstwa za rok 2018, przyznawaną inżynierom-członkom Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za wyróżniające osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa. Statuetka została przyznana  za "Wykonanie obudowy i dachów budynku kotłowni, pylonów nr 1 i nr 2 oraz nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych w czasie realizacji inwestycji nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III".